• نام کار فرمای اصلی
  شرکت ایسیکو ایران خودرو
 • کار فرما
 • پیمانکار
  شرکت تاو صنعت پویا
 • تاریخ قرارداد
  1397
 • مبلغ اولیه پیمان
  250,000,000
 • وضعیت پروژه
  تحویل موقت