پروژه های در حال انجام یا انجام شده

پروژه اجرای تاسیسات مکانیکی و برق اداره کل استاندارد استان تهران

پروژه اجرای سیستم روشنایی، اعلام حریق و تهویه کانال آدم رو پست 63 کیلوولت شهید فیروزی

پروژه عملیات ساختمانی، تاسیسات مکانیکی و برقی در سطح شرکت مگاموتور بر اساس دستورکارهای صادره

پروژه تعمیر و راه اندازی مجدد کولرهای ریتال در سطح شرکت ایران خودرو

پروژه اجرای تاسیسات برقی خط تولید رنگ سپر برلیانس شرکت پارس خودرو

پروژه اجرای تاسیسات برقی برج های طلایی کیش